Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Algebraisk bevis for Pythagoras sætning

En retvinklet trekant har kateter med længder a og b. Her er så tegnet et kvadrat med sidelængden a+b; alle sider deles af et punkt i to linjestykker med længderne a og b, så der i hvert af kvadratets hjørner er et linjestykke med længden a og et med længden b. Ved at forbinde de 4 delepunkter dannes en firkant i midten (grøn) samt 4 retvinklede trekanter.