Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Comb filter reflexió

Comb filter produit per la reflexió d'una font en una superfície captada amb un micròfon. Mou el micròfon o la font per veure com canvia. Pots canviar el patrò polar del micròfon. També pots canviar el coeficient d'absorció de la superfície on es produeix la reflexió.