การสร้างสมการวงกลม 1

การสร้างสมการวงกลมโดยกำหนด จุดศูนย์กลาง และ รัศมีมาให้

Information: การสร้างสมการวงกลม 1