Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Določeni integral kot ploščina

Interval <it>[a,b]</it> razdelimo na <it>n</it> enakih delov. Spodnja vsota S<sub>n</sub> je vsota ploščin pravokotnikov, ki se dotikajo krivulje f(x) iz spodnje strani, zgornja vsota Z<sub>n</sub> pa vsota ploščin pravokotnikov, ki se dotikajo krivulje f(x) iz zgornje strani.
Če je funkcija f(x) dovolj "lepa", potem gre razlika Z<sub>n</sub>-S<sub>n</sub> proti 0, ko večamo število <it>n</it>.