Háromszög oldalainak ahossza

Szakasz ahossza a végpontjainak atávolsága. Egy AB szakasz anagyobb,mint a CD, ha az AB ahossza nagyobb, mint a CD ahossza. Ezek alapján felvethető, hogy háromszögben anagyobb oldallal szemközt nagyobb szög van. Korábban láttuk, hogy ez nem mindig van így. Probléma: Adott a síkon két pont (A, B). Mi azon C pontok mértani helye a síkban, melyekre