Az euklideszi szerkesztés

Általában [size=150]s[i]zerkesztés[/i][/size]nek nevezzük egy geometriai alakzat előállítását, ahol adottak a geometriai alakzat egyértelmű előállításához szükséges [u]adatok[/u], adott az előállítás egyértelműen meghatározott feltételei, [u]algoritmusa [/u](lépései, és ezek sorrendje), és adottak az algoritmus alkalmazásához szükséges [u]eszközök[/u].[br][br]Ezt a meghatározást elfogadva minden GeoGebrával készített rajz előállítása [u]szerkesztés[/u]nek tekinthető, ahol a szerkesztés eszközei a GeoGebra rajzoló eszközei. Ez természetesen jóval bővebb eszköztár, mint amit az általános- és a középiskolai matematikaórákon szerkesztésnek szokás nevezni. Azt mondjuk, hogy ott [u]euklideszi [/u]szerkesztést végzünk, noha euklideszi szerkesztés feltételei jóval szigorúbbak az iskolai szerkesztési feltételeknél. Deakár lehet a szerkeszés eszköze egy bögre _ mint sablon -, amit körülrajzolva, elfogadjuk, hogy az így kapott alakzat kör.[br][br][size=150][i]Euklideszi szerkesztés[/i][/size][size=150]nek nevezzük az alábbi feltételeknek eleget tevő síkgeometriai alakzatok előállítását: [br]  A szerkesztés[u] eszközei[/u]:[br]    - az[i] egyélű egyenes vonalzó[/i], amely alkalmas [u]bármely két pontra[/u] illeszkedő egyenes   felvételére (megadására);[br]   - a [i]körző[/i], amely alkalmas [u]bármely két pont[/u] körzőnyílásba vételére. [br]  [br] A geometriai alakzat előállítása az alábbi hat művelet (szerkesztési lépés)[br]   [u]véges számú[/u] alkalmazásával történhet:[br]               [b]1.[/b] Két adott [icon]/images/ggb/toolbar/mode_point.png[/icon] pontra illeszkedő egyenes előállítása;[icon]https://www.geogebra.org/images/ggb/toolbar/mode_join.png[/icon][br]              [b]2.[/b] Két adott egyenes metszéspontjának az előállítása; [icon]/images/ggb/toolbar/mode_intersect.png[/icon] [br]               [b]3.[/b] Két adott pont szakaszának (távolságának) a körzőnyílásba vétele, átvitele                       (kör sugarának megadása);[icon]https://www.geogebra.org/images/ggb/toolbar/mode_compasses.png[/icon][br]               [b]4. [/b]Adott középpontú, adott sugarú kör előállítása.[icon]https://www.geogebra.org/images/ggb/toolbar/mode_circle2.png[/icon][br]               [b]5. [/b]Két adott kör metszéspontjainak az előállítása.[icon]https://www.geogebra.org/images/ggb/toolbar/mode_intersect.png[/icon] [br]        [b]6. [/b]Adott kör és adott egyenes metszéspontjainak az előállítása.[icon]https://www.geogebra.org/images/ggb/toolbar/mode_intersect.png[/icon][br]A már előállított geometriai alakzat, (pont, egyenes vagy kör) a szerkesztés további menetében adottnak tekinthető. [br]Megjegyezzük, hogy az euklideszi szerkesztésnek nincs olyan (elvi) akadálya, hogy a vonalzónk túl rövid két pont egyenesének a felvételéhez. Ugyanígy a körző mindig elegendően nagy. [br]A körző a kör "definíciója alapján" rajzol, a vonalzó viszont olyan sablonnak (is) tekinthető, mint a bögre a kör rajzolásához. Ezért lehet fontos az a matematikai tétel, miszerint minden euklideszi szerkesztés, (amelynek pontok a bemenő adatai és a végeredménye is) elvégezhető csak körzővel is.[br]Másik megjegyzendő dolog, hogy ha egy kör és egyenes, vagy két kör éppen érintő helyzetű, akkor az érintési pont kijelölése nem tekinthető euklideszi szerkesztési lépésnek.[br][/size][br]Példaként -[size=150][url=https://www.geogebra.org/o/JbN7QMyV]kizárólag az euklideszi lépésekre szorítkozva[/url][/size]- oldjuk meg az alábbi két feladatot:[br][size=150][br] Legyen adott az e=(A,B) egyenes, és egy rá nem illeszkedő P pont. [br] Szerkesszük meg - minél kevesebb lépésben - a P -re illeszkedő[br]   1. e-re merőleges;[br]   2. e-vel párhuzamos [br] egyenest.[/size][br][br]Ez a - szigorú értelemben vett - euklideszi szerkesztés alkalmazása eléggé nehézkessé tenné a gyakorlati munkát. Ezért gyakorlatilag[u] euklideszi szerkesztésnek tekinthetünk minden olyan szerkesztést, amely visszavezethető a fenti hat lépés véges sokszori alkalmazására.[/u][br][br]Nem egyszerű - matematikai - kérdés annak az eldöntése, hogy a GeoGebra által alaphelyzetben felkínált parancs ikonok közül melyik tekinthető euklideszi szerkesztésnek, és melyik nem. Az minden esetre komoly segítség, hogy a fentiek értelmében minden euklideszi szerkesztéssel előállított rajz kizárólag körökből egyenesekből, és a megadott bázispontokon túlmenően ezek metszéspontjaiból állhat.[br][br]Nehezebb kérdés annak az igazolása, hogy a megszerkesztett alakzat valóban rendelkezik-e a kívánt tulajdonsággal. Különösen akkor, ha egyéb feltételeket is állítunk magunk elé. Például -mondjuk - nem használhatjuk a sokat emlegetett párhuzamossági axiómát, valamint az ebből következő - például a hasonlóságon alapuló - összefüggéseket. Ezzel a kérdéssel [url=https://www.geogebra.org/m/pX7a97q5#material/Dq9zxa9e]itt foglalkozunk bővebben.[/url]
Szerkesztési feladatok az euklideszi szerkesztés eszközeivel.
Elsőként mutatunk egy-egy lehetőséget a fenti két feladat megoldására.[br] [size=150] [br][list][*] Adott az e=(A,B) egyenes és a rá nem illeszkedő P pont. Euklideszi szerkesztési lépésekkel szerkesszük meg a P-re illeszkedő, e- re merőleges egyenest. Milyen geometriai tételre hivatkozva állítjuk, hogy a szerkesztés helyes?[/*][/list][/size]
Merőleges szerkesztése euklideszi lépésekkel.
Belátható, hogy a fenti feladat - 7 lépésből álló -megoldásának a helyességét igazoló állítás nem igényli az euklideszi párhuzamossági axióma kimondását.[br]
Párhuzamos egyenes szerkesztése
[list][*]Adott az e=(A,B) egyenes és a rá nem illeszkedő P pont. Minél kevesebb euklideszi szerkesztési lépéssel szerkesszük meg a P-re illeszkedő, e- vel párhuzamos egyenest. [br]Milyen geometriai tételre hivatkozva állítjuk, hogy a szerkesztés helyes?[/*][/list][br]A párhuzamossági axióma kimondása elölti eszközökkel is igazolható, hogy:[br][list][*][color=#9900ff] [size=150]ha a sík két egyeneséhez van olyan harmadik, amely mindkettőre merőleges, akkor ez a két egyenes nem metszi egymást. [/size][/color][br][/*][/list]Ez az összefüggés sugallja, hogy az első feladat megoldását folytatva szerkesszük a kapott merőleges egyenesre egy újabb merőlegest:
Ebben a megoldásban 12 elemi szerkesztési lépésre volt szükségünk. Vajon megoldható a feladat ennél kevesebb lépésben?
9 lépéssel sikerült megoldanunk a feladatot. De vajon ennek a szerkesztésnek a helyessége igazolható-e az euklideszi párhuzamossági axióma kimondása nélkül?[br][url=https://www.geogebra.org/m/Hf3wzUKD] [size=150]Erre itt kaphatunk választ.[/size][/url]

Information: Az euklideszi szerkesztés