Konstrukční úloha na množinu bodů č.2

Téma:
Geometrie
Klárko, toto je řešení té 2ky. Základ je, že pod oběma těmi body A které hledáme, jsou úhly ALFA, které jsou pro kružnici se středem S (na který ležej ty 2 zbývající body našeho trojúhelníku) takzvanými OBVODOVÝMI úhly, zatímco na bodu S je úhel BSB který je pro tuto kružnici STŘEDOVÝ úhel. No a platí, že středový úhel je 2x větší než obvodový - takže jestliže je v příkladu zadáno že Alfa (obvodový) je 45, pak ten středový musí být 2x45 = 99. A ten umíš sestrojit tak, aby byl středem kružnice (ten náš bod S) a aby na ní ležely body B a C našeho 3úhelníka. Tu kružnici z bodu S nakreslíš, a body A1 a A2 najdeš tak, že jsou c=´6 daleko od bodu B.... Všechny ostatní přiklady také využívají toto pravidlo o středovém a obvodovém úhlu ... Tak si to zkus a doufám že te Zábranská pochválí. h.