Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Quiz 2

Jawab pertanyaan di atas pada form berikut.

Kedudukan H terhadap FG

Select all that apply
 • A
 • B
Check my answer (3)

Kedudukan H terhadap bidang alas.

Select all that apply
 • A
 • B
Check my answer (3)

Kedudukan FG terhadap AB

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
Check my answer (3)

Kedudukan FG terhadap bidang alas

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
 • D
Check my answer (3)

Kedudukan FGH terhadap bidang alas.

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
Check my answer (3)