Трапецийн талбайн томьёо

Зохиогч:
MChamia123
Трапецийн талбайг ямар томьёогоор олдог вэ?