קיפול נייר

material.authors
highmath teachers1
לפניכם נייר מלבני. סמנו נקודה כלשהי (E) על אחת הצלעות (AB). קפלו את הנייר כך שאחת משתי הפינות (C בציור, אך אפשר גם D) הנמצאות על הצלע הנגדית לצלע שעליה סימנתם נקודה, תתלכד עם הנקודה שסימנתם. התבוננו בצורה שקיבלתם לאחר הקיפול:
א. מצאו צורות חופפות, נמקו ב. מצאו זוגות של משולשים דומים, נמקו. ג. בחרו נקודת קיפול אחרת, האם מסקנותיכם השתנו? הסבירו. המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, נוצר באמצעות GeoGebra