PLAŠČ VALJA

Avtor:
Hana
Površina prizme je ploščina osnovne ploskve in pa ploščina pravokotnika z osnovnico enako vsoti stranic osnovne ploskve, višino pa enako višini prizme.
Ali obstaja zveza med površino prizme in površina valja? Pomisli na prizmo, ki ima veliko število stranskih ploskev. Takoj ti bo jasno, da je plašč take prizme "dobra" aproksimacija plašča valja. Plašč valja lahko vidiš kot mejo dveh zaporedij prizem. - Opiši ti zaporedji!