6.4 Η συνάρτηση g(x) = f(x + k) + c

Information: 6.4 Η συνάρτηση g(x) = f(x + k) + c