Diskret/kontinuerig

Författare/skapare:
karl.joakim.berg
En kontinuerlig funktion kan man följa utan att sträcket bryts och medans det kan finnas hopp i en diskret funktion, avgör vilka funktioner som är kontinuerliga och vilka som är diskreta.

Skapa en kontinuerlig och en diskret funktion.