Bestäm medelvärdet 1

Försök klara det fyra gånger

Information: Bestäm medelvärdet 1