Grafen av funktion av andra graden

Författare/skapare:
Henrik Nyman
Område(n):
Parabel
Genom att ändra värdena på koefficienterna a och b samt på konstanttermen c kan du undersöka hur grafen för olika funktioner av andra graden ser ut (om a = 0 är det inte en funktion av andra graden). Du ser också funktionens nollställen A och B. x-axeln är grön för de x-värden som gör att funktionen är positiv och röd för de x-värden som gör att funktionen är negativ.