Triángulo de Sierpinski.

Persoa autora:
María

Partimos dun triángulo equilátero de lado 1. O primeiro paso consiste en dividilo en catro triángulos equiláteros iguais e eliminar o triángulo central, é dicir quedámonos cos tres triángulos equiláteros dos vértices. O segundo paso da construción consiste en repetir o primeiro paso sobre cada un dos tres triángulos obtidos no paso anterior. Se repetimos infinitamente o proceso obtemos unha figura fractal denominada triángulo de Sierpinski.  Na construción podemos observar seis iteracións sucesivas.

Na primeira iteración obtemos 3 triángulos equiláteros de lado 1/2, o perímetro total é
  e a área total é 3/4 da área inicial,  Área inicial= , polo que a área total é 1.   Cubre a folla de cálculo, lembra que para escribir nunha celda tes que poñer sqrt(3) 2.   Xeneraliza para o paso n. 3.  Que pasará co perímetro total e coa área total se repetimos o proceso indefinidamente?