Υδραυλικό πιεστήριο

Η προσομοίωση εμφανίζει ένα υδραυλικό πιεστήριο με μεταβλητά εμβαδά εμβόλων που ασκείται ρυθμιζόμενη δύναμη F1. Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα: [list] [*]να υπολογίζει την δύναμη F2 που δημιουργείται στο δεύτερο έμβολο να δείχνει την κίνηση των εμβόλων [/list]