INEQUACIONS LINEALS AMB UNA VARIABLE

Procediment per a representar sobre la recta l'nterval solució d'una inequació lineal amb una variable