WisB H5 Opgave 5.1.22 (cTWO materiaal)

Auteur:
Wim Stange
Een driehoek ligt vast door zijn zijden, een vierhoek niet. We bekijken een vierhoek met zijden 2, 4, 3 en 7. We leggen de vierhoek in een assenstelsel met de hoekpunten O en A(7,0) vast. De andere twee hoekpunten noemen we B en C met OC = 2, BC = 4 en AB = 3.
In de GeoGebra applet kun je zien dat verschillende mogelijkheden voor vierhoek OABC zijn. We bekijken twee speciale gevallen. a. Bereken de eerste coördinaat van B als C op lijnstuk OB ligt. b. Bereken de eerste coördinaat van B als OABC een trapezium is.