Tehtävä 319

Arvioi funktion kuvaajan ja x-akselin välillä [–1, 1] rajaaman alueen pinta-alaa a) sovittamalla suorakulmioita käyrän alapuolelle b) sovittamalla suorakulmioita käyrän yläpuolelle.