Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

homogenous transformation

Ilustracja transformacji jednorodnej. Można zmieniać położenie (t01) i orientację (suwak) układu lokalnego oraz położenie punktu p. (x',y') oznaczają położenie p w układzie lokalnym, (x'',y'') - w układzie globalnym. Uwaga: wartości są poprawne dla p leżącego w I ćwiartce układu lokalnego.