Symmetrier kring en linje

Författare/skapare:
Nina Aspegrén, Thomas Lingefjärd
Symmetri
Punkter som ligger lika långt ifrån en linje på båda sidor kallas "symmetriska kring en linje". Linjen kallas "symmetriaxel". Testa hur du kan skapa symmetriska figurer kring en linje genom att flytta på punkterna. Du kan även flytta på linjen för att skapa symmetri kring en ny symmetriaxel.