funtzioaren azterketa

Autor:
asigomgon
Funtzioaren azterketa: 1- DEFINIZIO EREMUA (Non dago funtzioa definiturik, x-ren balioak) D= X) - {0} 2- IBILBIDEA (azalpena) I= 3- SIMETRIA Ez du ez simetria bakoitia ez bikoitia. f(x) f(-x) eta f(x) -f(-x) 4- ASINTOTAK Asintota bertikala dugu x=0-n , ezkerretik hurbiltzean 0rantz funtzioa minus infiniturantz doa eta eskumatik berriz plus infiniturantz 5- MAXIMO/MINIMO ETA INFLEXIO PUNTUAK Funtzioa minimo bat du x=2 puntuan, haren deribatuaren balioa puntu horretan 0 baita. x=-2 puntuan berriz, inflexio puntua du, hori bigarren deribatua 0 den puntua delako eta gainera lehenengo deribatuaren mutur erlatiboa delako dakigu. 6- DERIBATUA () Deribatua gorakorra da(0,-2) tartean eta (0, ) tartean, eta beherakorra (-2,0) tartean. x=-2 puntuan maximo erlatiboa du deribatua, gure funtzioko inflexio-puntua hain zuzen. Ikusten dugunez, gure funtzioa ahurra denean deribatua gorakorra da eta gure funtzioa ganbila denean berriz, deribatua beherakorra. x=2 puntuan deribatuaren erroa dago, gure funtzio printzipalaren mutur erlatiboa alegia, kasu honetan minimoa. Deribatua begiratuz ikusten den azken gauza hau da: deribatuaren balioak negatiboak direnean gure funtzio printzipala beharakorra da, hau bere malda negatiboa delako gertatzen da; deribatuaren balioak positiboak direnean berriz, gure funtzio printzipala gorakorra da, bere malda positiboa baita.