6.4 Η συνάρτηση g(x) = f(x) + c

Information: 6.4 Η συνάρτηση g(x) = f(x) + c