rechthoekige driehoek

Onderwerp:
Coördinaten
In een rechthoekige driehoek hebben we dezelfde punten aangeduid als in het vorige werkblad met de gelijkzijdige driehoeken. Verken de barycentrische coördinaten van deze punten. Verander ook de verhouding van de zijden door de punten B en/of C te verslepen.
De barycentrische coördinaten van P zijn niet afhankelijk van de vorm van de driehoek, wel van de relatieve afstanden van P t.o.v. de hoekpunten A, B en C. Elk bijzonder punt in een driehoek heeft daarom ook een typisch barycentrisch coördinatendrietal.