Intervali rasta i pada funkcije

Za funkciju kažemo da je rastuća na intervalu I ako za svaki vrijedi . Za funkciju kažemo da je padajuća na intervalu I ako za svaki vrijedi . Uključite potvrdni okvir Bart i pomičite točku 'Povlači' i promatrajte trag što ga ostavlja točka na osi x. Zaključite na kojem intervalu funkcija raste, a na kojem pada.
Ako želite istražiti neku drugu funkciju, upišite njenu jednadžbu i pritisnite tipku Enter.