Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Representació de la funció exponencial i logarítmica

Mou el relliscador per observar el comportament de la funció exponencial (en blau) de base a. Al mateix temps es representa la funció logarítmica de la mateixa base.