Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Ontvouwingen

In dit artikel bestuderen we een aantal eigenschappen van regelmatige veelvlakken. Met enige basiskennis van het programma GeoGebra en een beperkt aantal commando’s kan men veelvlakken weergeven en vervolgens manipuleren. Het gebruik van GeoGebra is erg intuïtief.Een tetraëder en een kubus kan je tekenen met de knoppen in de 3D-knoppenbalk. Voor de andere veelvlakken moet je, na het tekenen van de basispunten, volgende commando’s ingeven in de invoerbalk van GeoGebra: achtvlak(M,N)   twaalfvlak(P,Q)  en twintigvlak(R,S)Indien de “basispunten” niet in het Oxy-vlak liggen, dan moet je ook nog de richting aangeven. Met het commando Ontvouwing(<Veelvlak>, <Getal>)  kan je de ontwikkeling van een veelvlak weergeven, waarbij het getal de waarde 1 heeft. Door gebruik te maken van een schuifknop met een waarde tussen 0 en 1 kan je de ontwikkeling dynamisch maken. Dit wordt in onderstaand applet geïllustreerd.