Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri(1-Sinüs Fonksiyonu)

Konu:
Sinüs

y=a.sinbx+c grafiği

İlk etapta y=sinx y=2sinx y=3sinx y=(1/2)sinx grafiklerindeki değişimi yani a sabitinin değişimini inceleyelim.

y=sinbx

2.etapta y=sinx y=sin2x y=sin5x grafiklerini inceleyelim.

Turuncu, yeşil ve mor dikey çizgiler neyi belirtiyor olabilir? x'in katsayısıyla ilişkisi nedir?

Tüm uygun cevapları seçin
  • A

3.etapta c sabitini inceleyelim.

y=sin2x-1 y=sin2x y=sin2x+1

c sayısının değişimi ile grafik arasında ne tür ilişki söz konusudur? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Tüm uygun cevapları seçin
  • A