Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Model Thaletovy kružnice

Pošťák má do schránky s šířkou otvoru vzd1 vhodit čtvercovou obálku se stranou délky vzd2. Co se stane, je-li vzd1 < vzd2 ? Jakou křivku opisuje roh obálky, který se vešel dovnitř? (Použijte pro tento bod pravé tlačítko myši a volbu  "Stopa zapnuta"). Obálkou pohybujte pomocí bodu Poh.