Övning med vektorer

Flytta på vektorerna och försök lösa uppgifterna som finns nedanför bilden.

Para ihop dessa vektorer a-e med följande u+v+w 2w+v w+v 2v-u-w -u-v