Zlati rez in sin18° ter cos36°

Avtor:
Hana
Koliko meri stranica pravilnega desetkotnika? Katero zvezo ima z zlatim rezom? Katero zvezo pa imata sin18° in cos36° z zlatim rezom? Če poznaš lastnosti zlatih števil, potem ti je jasno, zakaj je cos36°-sin18° =0.5!
- Izračunaj še cos18°, sin36° in pa sin72° ter cos72°! - Ali bi lahko izpeljal cos36° tudi na kak drug način? (Pomisli na kotne funkcije dvojnih kotov!)