Razóns trigonométricas dun ángulo

Tema(s):
Ángulo
Elixe aa opción que quieras na esquerda da pantalla e segue as instruccións dos textos. Responde despois ás preguntas
Como se calcula o seno dun ángulo agudo? Que signo ten o seno dun ángulo do terceiro cuadrante? Un ángulo con tanxente positiva, en que cuadrante está? Por que ao construir diferentes triángulos para calcular o seno ou coseno o seu valor non varía?