Površina kruga - vježba

Kroz ovaj ćeš uradak provježbati korištenje formule za površinu kruga.
Klikom na gumb "Novi zadatak" generira se nova kružnica. Tvoj je zadatak izračunati površinu kruga ako je poznata duljina njegovog polumjera ili izračunati duljinu polumjera ako je poznata površina. Možeš odabrati jedan od ova dva zadatka klikom na potvrdni okvir. Izračunaj kalkulatorom te rješenje upiši u polje za unos i stisni <enter>. VAŽNO: Za vrijednost broja π koristi vrijednost 3.14. Rezultat upiši sa svim decimalama kako dobiješ na kalkulatoru. Koristi decimalnu točku, a ne zarez! VAŽNO!!! Površinu zaokruži na šest decimala, a duljinu promjera na dvije!