Puzzelbewijs van Pythagoras

Zet het getal op 0. We zien nu een rechthoekige driehoek, omringd door 3 vierkanten. Elke zijde van elke vierkant heeft de lengte van de driehoekszijde waar zij aan grenst.

Versleep het getal nu langzaam tot je 1 hebt. Wat merk je doorheen het proces? Hoe zou je dit kunnen verklaren?