Α.Α.Τ(στον άξονα Ox) γραφικές U-x, K-x

Για μια απλή αρμονική ταλάντωση (στον άξονα x'Ox) εμφανίζονται τα διαγράμματα U-x, K-x και E-x. Επίσης εμφανίζονται οι στιγμιαίες τιμές των παραπάνω μεγεθών