Lumaca de Pascal

La Lumaca o Caragol de Pascal és el lloc geomètric dels peus de les perpendiculars a totes les tangents d'una circumferència des d'un punt fixe.
Si mogueu el punt de tangència veureu com el peu de la perpendicular recorre tota la Lumaca. Si mogueu el punt de transformació veureu com la Lumaca canvia de forma. Si el punt de transformació està sobre la circumferència la Lumaca és com una cardioide.