Filmer

Image
Svenska GeoGebrainstitutet har en hel del instruktionsfilmer. Följande spellistor ligger alla på Svenska GeoGebrainstitutets Youtubekanal och är i första hand riktade mot lärare: Följande spellistorär i första hand riktade mot elever: Filmerna för elever fungerar förstås även för lärare, även om fokus är mer på användandet av GeoGebra som en avancerad räknare. Det finns även en engelsk youtubekanal. Här är en kort film som visar olika hjälpresurser som finns.