Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Fraction Division: a ÷ b Partitiu

(a) Quina quantitat de pizza rebrà cada persona si 1 pizza es divideix entre:   (i) 2 persones;  (ii) 3 persones; (iii) 4 persones? (b) Quina quantitat rebrà cadascun dels 3 al repartir els següents números de pizzes ?   (i) 2 pizzes  (ii) 4 pizzes (iii) 5 pizzes
Anthony Or. GeoGebra Institute of Hong Kong. (中文版:http://www.geogebratube.org/student/m14540) orchiming@gmail.com