מד טמפרטורה

היעזרו במד הטמפרטורה וענו על השאלות מטה

ביום חורפי בהר החרמון: 1. עם שחר הטמפרטורה נמדדה והיתה 8 מעלות צלזיוס. עד הצהריים עלתה הטמפרטורה ב-6 מעלות צלזיוס. מה היתה הטמפרטורה בצהריים. 2. הטמפרטורה אחר הצהריים היתה 10 מעלות צלזיוס ועד חצות הלילה היא צנחה ב-12 מעלות. מה היתה הטמפרטורה בלילה? 3. הטמפרטורה בלילה היתה 1- מעלות צלזיוס. עד הבקר היא עלתה ב3 מעלות צלזיוס, ועד הצהריים עלתה בעוד 7 מעלות. מה היתה הטמפרטורה בבקר ובצהריים? דונו - מה המשמעות של טמפרטורה מעל האפס, ומתחת לאפס? מתורגם ומעובד לפי: GeoGebra Team, Illustrative Mathematics OER Middle School Digital Activities II