6.4 Η συνάρτηση g(x) = f(x + c) , c πραγματικός αριθμός

Information: 6.4 Η συνάρτηση g(x) = f(x + c) , c πραγματικός αριθμός