Gaussova celá čísla v komplexní rovině

Autor:
koubfr
Tato kniha vznikla v rámci bakalářské práce na téma Geometrické vlastnosti komplexních čísel, kde nalezneme applety demonstrující vybrané vlastnosti Gaussových celých čísel.
Gaussova celá čísla v komplexní rovině