Copia de Components intrínseques de l'acceleració

Construcció que mostra un mòbil que es desplaça sobre una circumferència i en dibuixa els vectors velocitat instantània i acceleració. Es mostra com s'obtenen l'acceleració tangencial i la normal per descomposició del vector acceleració. El moviment del mòbil s'ha animat per facilitar la visualització del problema, però no s'ajusta al que caldria observar en base al valor del vector acceleració (caldria observar un moviment accelerat enlloc de l'uniforme que es mostra i el mòdul del vector velocitat hauria d'anar augmentant).