pijlen

Dit motief vind je in de doorgang naar de Mirtenhof. In een gelijzijdige driehoek teken je een lijn vanuit het middelpunt evenwijdig met de zijde, eerst op een afstand 1/3 en daarna 1/9. Door rotaties van 120º en spiegelingen t.o.v. de zijden van de driehoek ontstaat een pijlvorm.
De vlakvulling ontstaat door spiegeling t.o.v. de zijden van de driehoek.