Transformaties: eigenschap 1.

Bepaal het beeld van [AB] onder: a) de spiegeling om de rechte a. b) de verschuiving volgens vector . c) de draaiing om het punt G over een hoek van 50° in tegenwijzerzin.

Meet het lijnstuk [AB]

Meet de lengte van het spiegelbeeld van het lijnstuk [AB].

Meet de lengte van het schuifbeeld van het lijnstuk [AB].

Meet de lengte van het draaibeeld van het lijnstuk [AB].

Wat stel je vast?