Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Pendent de la recta tangent

En la construcció següent es mostra la definició geomètrica de pendent d'una recta: la ratio entre l'increment vertical (amb signe segons si va amunt o avall) i l'increment horitzontal. Recordem que en el cas de la recta tangent, el pendent coincideix amb la derivada de la funció en el punt.