Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

ontvouwing van een kegel

Bij een kegelprojectie wordt een punt op de aardbol afgebeeld op een kegel, die daarna opengeplooid wordt. In volgend applet zie je dat de afwikkeling van de kegelwand een cirkelsector is.
  • Versleep de schuifknop om de ontvouwing van de kegel te tonen.
  • Versleep het rode punt om de hoogte van de kegel te wijzigen.
Merk op: Je ziet dat de vorm van de cilindermantel niet constant is. Hij hangt af van de afmetingen van de kegel.
In a conical projection points on the globe are depicted on a cone, to be unwinded to get a flat map. In the applet below you can see that the net of a cone produces a circle sector.
  • Drag the slider to see the unfolding of the cone.
  • Drag the red point to change to apex of the cone.
Note: you see that the shape of the unwinded cone is not constant but depends on the dimensions of the cone.