Зөв гурвалжины талбайг PA, PB, PC зайнуудаар олох

Зохиогч:
Navchaa Tserendorj
АВС зөв гурвалжны дотор орших Р цэгээс гурвалжны оройнууд хүртлэх зай АР=6, BP=8, CP=10 бол энэ гурвалжны талбайг ол.

Чиглүүлэгч мөрийг тоглуулаарай.