SZL_012 Az exponenciális-függvény transzformációja

Feladat
Hogy változik az [math]f(x)=c\cdot a^{x+u}+v[/math] függvény görbéje, ha megváltoztatod a paramétereit ([i]a[/i],[i]c[/i], [i]u, v[/i])?[br]Kísérletezz!
Alkalmazás
Az Alkalmazás leírása
[b][u]A kiindulási helyzet leírása:[/u][/b][br]Csúszkák:[br]• [i]a[/i], [i]c[/i], [i]u[/i] és [i]v[/i]: a függvény paraméterei. ([i]a[/i] ≤ 0 és [i]a[/i] ≠ 1; 15 ≤ [i]c[/i], 15 ≤ [i]v[/i] ≤ 15; -5 ≤ [i]u[/i] ≤ 5)[br]Jelölőnégyzetek:[br]• Hozzárendelési szabály: a függvény hozzárendelési szabályát írja ki.[br]• Mozgatás: megjelenik a [i]P[/i] pont. Ennek segítségével a grafikon mozgatható, ha -15 ≤ [i]v[/i] ≤ 15; -5 ≤ [i]u[/i] ≤ 5.[br]• Aszimptota: a koordináta rendszerben megjelenik az exponenciális függvény aszimptotája egy szaggatott vonallal jelölve. Az aszimptota az az egyenes, melyhez a görbe „hozzásimul”.[br]Kezdetben láthatatlan objektumok:[br]• Ha a hatvány alapja ([i]a[/i]) 0, akkor megjelenik a „Nincs értelmezve!” figyelmeztetés a csúszkák felett. A görbe nem látható.[br]• Ha a hatvány alapja 1, akkor megjelenik a „Nem exponenciális fv.!” figyelmeztetés a csúszkák felett.[br]• A függvény hozzárendelési szabályát megjelenítő felirat a koordináta rendszeren.[br]• A függvény grafikonjának aszimptotája szaggatott vonallal.[br][br][b][u]A működés leírása:[/u][/b][br]A függvény grafikonja változtatható a paraméterek csúszkáinak mozgatásával (a megadott intervallumokon belül), vagy a beviteli mezőbe írás segítségével. Szabadon megválasztható a függvény hozzárendelési szabályának és az aszimptotájnak megjelenítése.[br]Mozgatni is lehet a függvény grafikonját egy [i]P[/i] pont a tologatásával.[br]Az „[i]u[/i]” paraméternek akkor van fontos szerepe (a hatvány azonosságok miatt), mikor a grafikon a [i]P[/i] pont segítségével mozog.[br][br][b][u]Kipróbálásra javasolt esetek:[/u][/b][br]1. a > 1, c = 1, u = 0, v = 0[br]2. a < 1, c = 1, u = 0, v = 0[br]3. a = 1, c = 1, u = 0, v = 0[br]4. a > 1, c > 0, u = 0, v = 0[br]5. a > 1, c = 0, u = 0, v = 0[br]6. a > 1, c < 0, u = 0, v = 0[br]7. a > 1, c > 0, u = 0, v > 0 (Aszimptota megjelenítésével is)[br]8. a > 1, c > 0, u = 0, v < 0 (Aszimptota megjelenítésével is)[br][br][u][b]Az eszköztáron található ikonok:[/b][/u] Mozgatás, Rajzlap mozgatása, Nagyítás és Kicsinyítés.[br]Ezek segítségével a függvény grafikonját precízen meg lehet vizsgálni. (Például ha kilóg a képernyőről, akkor mozgatással, kicsinyítéssel lehet javítani az ábrázoláson.)
1. feladat: Függvényábrázolás
Legyen [math]x\in R[/math][br]Ábrázold az [math]f(x)=2^x[/math] függvényt![br]Ábrázold az [math]f(x)=2^x-1[/math] függvényt![br]Ábrázold az [math]f(x)=2^{x-1}[/math] függvényt![br]Ábrázold az [math]f(x)=2^{x+1}[/math] függvényt![br]Ábrázold az [math]f(x)=2\cdot2^x[/math] függvényt![br]Ábrázold az [math]f(x)=0,5^x[/math] függvényt![br]Ábrázold az [math]f(x)=2^{-x}[/math] függvényt![br]Ábrázold az [math]f(x)=-3\cdot2^x[/math] függvényt![br]
2. feladat: Függvénytranszformáció
Ábrázold a [math]f(x)=2^x[/math] függvényt ([math]x\in R[/math])![br]a) Hogy kellene megváltoztatni az [i]f[/i] függvény hozzárendelési szabályát, hogy az eredeti grafikon x tengelyre vonatkozó tükörképe jelenjen meg?[br]b) Hogy kellene megváltoztatni az [i]f[/i] függvény hozzárendelési szabályát, hogy az eredeti grafikon [i]y[/i] tengelyre vonatkozó tükörképe jelenjen meg?[br]c) Mit kell tenni, hogy [i]x[/i] tengely mentén az [i]f[/i] függvény grafikonja a háromszorosára nyúljon?[br]d) Mit kell tenni, hogy [i]y[/i] tengely mentén az [i]f[/i] függvény görbéje a háromszorosára nyúljon?[br]e) Melyik függvény grafikonját kapod meg, ha az [i]f[/i] függvény képét eltolod az alábbi vektorral? Mi lesz az eltolás után kapott grafikonhoz tartozó függvény értelmezési tartománya és értékkészlete? [br]1) [i][u]w[/u][/i](0;4) [br]2) [i][u]w[/u][/i](4;0)[br]3) [i][u]w[/u][/i](1;4)[br]
3. feladat: Függvénykészítés feladathoz
A mesebeli MT-42 nevű kisbolygót a Földhöz hasonló légkör veszi körül. A kisbolygó légkörében a nyomást a magasság függvényében jó közelítéssel a [math]p(h)=p_0\cdot(\frac{1}{3})^h[/math] függvény adja meg, ahol [i]p[/i][sub]0[/sub] = 9 Pa a bolygó felszínén mért légnyomás, [i]h[/i]-t pedig km-ben mérik. [br][br]1)A függvény grafikonja alapján körülbelül mekkora a légnyomás 2 km magasban? [br][br]2)A kisbolygón élnek a brevis nevű kis élőlények, amely legalább 1Pa, de legfeljebb 5Pa nyomáson tudnak létezni. Mekkora magasságokban találhatók meg?[br]Próbálj minél pontosabb választ adni! (Lehet nagyítani a grafikont!)[br]
4. feladat: Jellemezd az 1. feladat függvényeit a megadott szempont szerint
a. értékkészlet;[br]b. zérushely;[br]c. monotonitás;[br]d. konvexitás. [br]

Information: SZL_012 Az exponenciális-függvény transzformációja