Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Matrix 2 - Oefenboek - Oefening 826 p. 282

De driehoeken ABC en PQR zijn congruent. Teken vanuit A en P de hoogtelijn op de overstaande zijde. Noem de voetpunten respectievelijk D en T. Bewijs dat |AD| = |PT|.